ISO 14001 - 2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 - 2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Nedir?

Bütün kuruluşların, çevre politikaları ve amaçlarıyla uyumlu olarak, faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmek suretiyle, kusursuz bir çevre performansına ulaşmada ve bunu göstermede ilgileri her geçen gün artmaktadır. Kuruluşlar bu tür uygulamaları, çevre korumayı teşvik eden daha sıkı hükümler ihtiva eden mevzuat, çevre korumayı teşvik eden ekonomi politikaları ve diğer tedbirler ve ilgili tarafların sürdürülebilir kalkınma ve genel çevre meselelerine karşı gösterdikleri gittikçe artan ilgileri çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,  firmanızın ürününün veya hizmetinin tüketicinize sunulma anına kadar geçen her prosesde çevresel etkileri dikkate almanıza olanak sağlayan uluslararası bir standarttır, bu standard ile firmanızın çevresel performansının kontrol edebilir ve geliştirilmesini sağlayabilirsiniz.

ISO 14001 standardı maddeleri uyarınca işletmelerinde Çevre Yönetim Sistemi kuran firmalar, doğal kaynakların gereksiz şekilde tüketilmesi ve doğanın kirletilmesi riskini minimum düzeye indirerek, çevre ile uyumlu firma imajı sağlamaktadır.

ISO 14001 Belgelendirmesinin Faydaları Nelerdir?

Çevresel performansın artırılması
Çevresel etki ve boyutların değerlendirilmesi ve kontrolünün sağlanması
Yasal ve işletme şartlarına uyumluluk
Uluslararası pazarda rekabet avantajı
Firmanın piyasa itibar ve prestijin artması
Firma üst yönetimi ve çalışanlarının çevre bilincinde artış sağlanması
Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması,
Doğal Kaynakların(enerji, su, vb.) etkin kullanılması Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb. gibi) ve kazalara karşı eylem planlarının hazırlanması
Kaynaklar etkin kullanılması
Çevresel atıklar azalması
ISO 14001 Standardı Maddeleri Nelerdir?

Genel gereksinimler,
Çevre politikası,
Planlama,Uygulama ve Operasyon,
Düzeltici ve önleyici faaliyet ve
Yönetimin gözden geçirmesi