ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 22000 Nedir?

Gıda güvenliği; gıdada tüketim anında gıda kaynaklı tehlikelerin bulunması ile ilgilidir. Gıda güvenliği tehlikelerine giriş gıda zincirinin herhangi bir basamağında ortaya çıkabilir, bu nedenle de gıda zinciri boyunca etkin bir kontrolün gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu nedenle, gıda güvenliği, gıda zincirinde yer alan tüm birimlerin katkısıyla sağlanan bir olgudur.

ISO22000, HACCP prensipleri üzerine kurulmuş bir gıda güvenliği yönetim sisteminin gereksinimlerini tanımlayan ve gıda zincirindeki tüm firmaları içeren Uluslararası bir Standarttır.

Yem üreticileri, gıda imalatçıları, taşıma ve depolama operatörleri, perakende satış ve gıda hizmet pazarları taşeronları ile ekipman, ambalaj materyali, temizlik maddeleri, katkı ve ingrediyen üreticileri ISO 22000 sistemini firmalarında uygulayabilirler.

ISO 22000, tüm olası gıda güvenliği tehlikelerini yok etmek ve güvenli gıda ürünleri üretimini kontrol etmek üzere tasarlanmıştır.

ISO 22000 Belgelendirmesinin Faydaları Nelerdir?

Uluslararası tanınmış standart
Firmanın piyasa itibar ve prestijin artması
Müşteri Memnuniyetin sağlanması
Ürün kaybını azaltma
Ürün kalitesini artırma
Tüm gıda zincirine uygulama
İç denetimler için ya da üçüncü taraf belgelendirme için kullanılabilen denetlenebilir standart
Gıda üretiminde büyük güven sağlama
Gıda güvenliği, ÖGPler ve Codex HACCP prensipleriyle uyum
Yasal ve işletme şartlarına uyumluluk
Gıda güvenliği tehlikelerini sürekli kontrol etme ve izleme
Firma üst yönetimi ve çalışanlarının gıda güvenliği bilincinde artış sağlanması
ISO 22000 Standardı Maddeleri Nelerdir?

Gıda güvenliği yönetim sistemi

Yönetim Sorumluluğu
Kaynak yönetimi
Güvenli ürün plânlama ve gerçekleştirme,
Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi