ISO 9001 - 2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 - 2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Nedir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, boyutuna veya sektörüne bakılmaksızın uygulanabilen bir yönetim sistemi olup, kuruluşun müşteri ihtiyaç ve beklentilerini belirleme, tanımlama ve karşılamada, uluslararası alanda kabul görmüş bir yönetim standardıdır. ISO 9000 Serisi Standartlar, uluslararası kalite yönetim sistemlerine yönelik gereksinimleri tanımlamak için ISO (International Organization for Standardization) tarafından geliştirilmiş olup amacı bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı ana kadar her süreç ve proseste müşterinin şartlarının karşılandığına emin olunarak müşteri memnuniyeti ve ürün/hizmet kalitesini sağlamaktır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Maddeleri Nelerdir?

Konu ve Kapsam, Referanslar, Terimler ve Tanımlar
Kalite Yönetim Sistemi
Yönetimin Sorumlulukları
Kaynakların Yönetilmesi
Ürünün Gerçekleştirilmesi
Ölçme, Analiz ve İyileştirme
ISO 9001 Belgelendirmesinin Faydaları Nelerdir?

Firmanın piyasa itibar ve prestijin artması
Uluslararası pazarda rekaber avantajı
Yasal ve işletme şartlarına uyumluluk
Müşteri Memnuniyetin sağlanması
Firma üst yönetimi ve çalışanlarının kalite bilincinde artış sağlanması
İade ve Ma­li­ye­tin azal­ma­sı­
Firmanın Kurumsallaşma çalışmasına destek
Müşteri şikayetinin azalması,