OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001 Nedir?

Firmalar  iş sağlığı ve güvenliği (İSG) politikaları ve hedefleri ile uyumlu olarak İSG risklerini

kontrol etmek suretiyle sağlam İSG performansına sahip olmak ve bunu göstermek konusuyla gittikçe daha fazla ilgilenmektedir. Kuruluşlar bunu, gittikçe daha sıkı hale gelen yasal mevzuat, ekonomik politikaların gelişmesi ve iyi İSG uygulamalarını teşvik eden diğer tedbirler bağlamında ve İSG konularıyla ilgilenen tarafların ifade ettiği artan endişeler karşısında yapmaktadır.

OHSAS 18001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemleri maddelerini tanımlayarak firmanın sağlık ve güvenlik yükümlülüklerini etkili bir şekilde karşılayabilmesine yardımcı olmaktadır.

ISO 9001 ISO 14001 ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

OHSAS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.

OHSAS 18001 Belgelendirmesinin Faydaları Nelerdir?

İş kazalarını azaltarak kar­lı­lı­ğı ar­tır­mak

Acil durumlara (kazalar, vb) yönelik gerekli hazırlıkları yapmış
Yasal kanunlara uyum
Firmanın piyasa itibar ve prestijin artması
Uluslararası pazarda rekabet avantajı
Yö­ne­ti­min ta­ah­hü­dü­nün sağ­lan­dı­ğı­nı gös­ter­mek
İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyerek kontrol altına alınmasını sağlamak
OHSAS 18001 Standardı Maddeleri Nelerdir?

Genel Şartlar
ISG Politikası
Planlama
Uygulama ve Operasyon
Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
Yönetim gözden geçirmesi